fbpx
Talk to our expert online, or call +372 605 4895
Producerat mer än 4544 bostäder

Korslimmat trä – KL panel

 

Korslimmat trä (KL-trä) är en modern, miljövänlig och flexibel panel.

KL-panelen är en stark träpanel med utmärkt bärkraft. Den passar perfekt för alla designbehov tack vare flexibiliteten i panelens dimensioner och mycket bra fysiska egenskaper.

Panelen, som består av flera skikt av trä som limmats ihop, tillverkas av högkvalitativa material vilket säkerställer att panelerna är formstabila och har exakta mått.

KL-trä används allmänt från bostadshus till stora byggnadsprojekt. De stora panelerna av massivt trä kan enkelt uppfylla de särskilda kraven i statiken.

Tack vare sin höga bärkraft är den korslimmade träpanelen ett utmärkt val för höghus och administrativa byggnader.

Snabb och enkel installation av huselement minskar betydligt den tid som behövs för byggnadsarbetet.

Flexibiliteten i panelproduktionen erbjuder ett brett utbud av möjligheter för både samtida arkitekter och för de som gillar traditionella byggstilar.

Användningsområden:

Egenskaper:

Produktion av paneler från KL-trä

Fingerskarvade och hyvlade lameller placeras mot varandra, varefter lamellerna limmas ihop.

Panelkvalitet:

Industriell kvalitet:

I ej synliga strukturer, med alla strukturella egenskaper, för användning i ej synliga strukturer (t.ex. under gipsskivan)

Standardkvalitet:

Tillägg för utseendekrav

Kvalitetet för bostaden

Höga krav på synliga delar av elementet. Det högsta utvärderingskriteriet för utseendet på virke används här. Lamellernas tjocklek är max. 20 mm och de behandlas med limning och förtorkning, vilket garanterar minimal öppning av fogarna. Lamellerna är förlimmade ihop och inget lim läggs längs lamellernas flatsida för att förhindra sprickor.

Information:

Trä är ett naturligt material. Det kan finnas vissa variationer i ytans kvalitet, även när råmaterialet väljs noggrannt. Utseendet på en KL-panel kommer från det översta skiktet.

Lastning och transport

För att säkerställa den optimala hastigheten för tillverkning av KL-panelerna, bör det planeras vid beställning av råvarorna. Enligt denna plan är det möjligt att planera hela produktionen så att panelerna kan skickas direkt till byggnadsplatsen för installation. En lösning måste hittas som passar både för att uppfylla kundens önskemål och produktionen. För att alltid ha tillräcklig information om produktionen meddelar vi dig alltid flera dagar innan lastning. Vi kommer också att meddela vilka paneler som produceras för att förhindra fördröjningar i installationen eller en väntan på lyftanordningar.

Transportalternativ:
Paneler horisontellt på lastbilens golv
Panelerna lastas upprätt, dvs vertikalt

Lyftning av paneler:
KL-panelerna är försedda med installationsstöd. Det betyder att panelerna har lyftband eller speciella lyftpunkter för att lyfta dem på fabriken och på byggarbetsplatsen.