fbpx
Räägi meie eksperdiga veebis, või helista +372 605 4895
4384 Puitmaja alates aastast 1995

Palkmaja ehitamine

10 sammuga palkmaja ehitamine

0-10-steps-to-a-house

Olete otsustanud luua kodu tervisliku keskkonnaga kaasaegses palkmajas – valige meie koostatud palkmajaprojektide hulgast endale sobiv ja küsige hinnapakkumist.Toetudes aastatepikkusele kogemusele palkmajade projekteerimisel, tootmisel ja ehitamisel pakume Teile palkmajalahendusi järgmistes kategooriates:

 • Palgist elumaja (ühekorruselised, kahekorruselised)
 • Palgist suvila
 • Palgist kämpingud
 • Palgist ühiskondlikud hooned (klubihoone, hotell)
 • Palgist saunad

Aitamaks Teid palkmajast kodu planeerimisel oleme koostanud juhendmaterjali “10 sammu palkmajani”. Need 10 sammu palkmajani annavad ülevaate, mida palkmaja planeerimisel silmas pidada ja millega tuleb arvestada enne ehitusega alustamist. Oma maja ehitamine on lihtsam järgides juhendmaterjali “10 sammu palkmajani” vältimaks võimalikke ootamatuid üllatusi, mis võivad tekkida kui palkmaja planeerimisel ununeb mõni oluline detail.

Olulisematele küsimustele palkmajade kohta võite leida vastused rubriigist “Palkmajad – korduma kippuvad küsimused”. Teid huvitava lisainfo saamiseks pöörduge julgelt meie poole telefonitsi, faksi või e-posti teel .

Et saaksime veelgi paremini vastata Teie küsimustele palkmajade kohta, andke palun oma tähelepanekutest teada tagasiside vormil. Teie ettepanekud aitavad pakkuda tulevikus täiustatud ja veelgi huvitavamaid palkmaja lahendusi. Samuti saate samal vormil informeerida meid vastustest või lisainfost, mida te meie kodulehelt palkmaja ehituse, sauna ehituse, eramute ehituse kohta ei leidnud. Nii saame täiustada oma kodulehe kvaliteeti ja anda tulevikus rohkem vajaliku infot.

1. Ootused tulevasele palkmajale

1-expectations-of-your-future-home
 • Mõelge läbi, millisena kujutate ette oma tulevast palkmaja
 • Pange kirja oma vajadused, soovid ja unistused, mis on seotud tulevase palkmajaga.
 • Arutage palkmaja ideed pereringis
 • Millised on planeeringule esitatavad nõuded (tubade arv, jne)
 • Millisel otstarbel kasutate planeeritavat palkmaja (elumaja, suvila, puhkekeskusjne.)
 • Milline on planeeritava palkmaja stiil (modernne, klassikaline jne.)
 • Millist seinapalki soovite – kas ümarpalk või freespruss, massiiv- või liimpuidust
 • Keda soovite kaasata projekti? (arhitekt, sisekujundaja)
 • Ideede saamiseks vaadake palkmajade fotosid galeriist ja tüüpprojekte meie tootekataloogist.

2. Krundi valimine

2-choosing-a-plot

Krundi valikul tuleb veenduda, et soovitud palkmaja ehitamine on sinna võimalik. Lisaks sellele tuleks tähelepanu pöörata allolevatele punktidele:

 • Krundi suurus ja kuju (ehitusala asend, juurdepääsuteed jne.)?
 • Krundi looduslikud omapärad (kõrghaljastus, pinnavorm, jõed, järved jne.)?
 • Ilmakaared – krundi ja selle ehitusala geograafiline asend?
  See on oluline, kui soovite näiteks nautida päikesetõusu köögist ja söögitoast ning jälgida loojangut magamistoast.
 • Krundile väljastatud projekteerimisnõudeid (detailplaneering, tehnilised tingimused, geo-uuring)?

3. Maja ja krundi esmase hinnaklassi määramine

3-Determining-the-initial-price-range

Enne eramu ehitust tuleb kindlasti tuvastada ja läbi mõelda kõik kulutused, mis antud projektiga kaasnevad. Saadud esialgne hind võib veel muutuda umbes 15%.

 • Krundi hind
 • Vundamendi hind
 • Kommunikatsioonide ühendamise hind – veevärgiga ühendamine, elektrikaablite vedamine, sidekaablite vedamine, kütte valik
 • Majakomplekti hind – maja esialgse hinnapakkumise saamiseks on 2 võimalust:
  • Kui leiate Teile sobiva maja meie tüüpprojektidest, siis täitke palun hinnapakkumise saamiseks maja kõrval olev vorm.
  • Kui Teil on huvitavaid kujunduse ideid või eriprojekt, siis saate täita hinnapäringu vormi ning teeme Teile personaalse pakkumise.
 • Ehituse hind
  • Ehitamine – Ehituse hinna määramiseks tuleks läbi mõelda erinevad ehitamise variandid.
 • Planeerimata kulutused – projekteerimine, transport, järelvalve, valve objektil jne
 • Saadud hinnapakkumiste alusel ligikaudse eelarve koostamine

4. Finantseerimise lahendamine

4-deciding-on-financing
 • Finantseerimine omavahenditest või pangalaenuga
 • Võimaluse leidmine etapiliseks finantseerimiseks
 • Pangaga koostööd tegeva tootja leidmine (soodne kodulaen)
 • Riskide maandamise võimalus tootja kindlustusega

5. Majaprojekti koostamine

5-preparing-a-project
 • Projekteerija leidmine
 • Eelprojekti koostamine

Projekteerijalt eelprojekti saamiseks on vaja:

 • Krundi geodeetiline plaan
 • Esialgsed ehitusgeoloogilised andmed
 • Omavalitsusest tehnilised tingimused krundile
 • Idee visand – millist palkmaja soovite ehitada
 • Kinnisturaamatu väljavõte
 • Katastriüksuse plaan
 • Võrguvaldajate kooskõlastus (elekter, gaas, vesi, kanalistatsioon)

6. Ehitusloa saamine

6-getting-a-building-permit

Vastavalt Ehitusseadusele tuleb ehitusloa saamiseks:

 • Esitada ehitusloa taotlus
 • Esitada eelprojekt
 • Esitada energiamärgis (juhul kui hoonet kasutatakse üle 4 kuu aastas või kui ruumide kasulik pind on üle 50 m2)
 • Tasuda riigilõiv
 • Olenevalt omavalitusest tuleb teha ka vajalikud kooskõlastused (Päästeamet, Keskkonnaamet, Kommunaalamet)

7. Tootja valimine

7-choosing-a-manufacturer

Tootja valikul tuleks pöörata tähelepanu:

 • Usaldusväärsus – krediidireiting
 • Kvaliteet – kasutatavad materjalid ja seadmed, sertifikaadid
 • Kogemus – eelnevad tööd
 • Teenused – Palmatin lihtsustab oluliselt kodu ehitamise protsessi pakkudes kliendile täisteenust:
  • Maja projekteerimine
  • Ehitusloa saamine
  • Palkmaja valmistamine
  • Transport objektile
  • Palkmaja ehitus
 • Hinna-kvaliteedi suhe– Võrreldes erinevatelt tootjatelt saadud hinnapakkumisi tuleks tähelepanu pöörata järgmistele punktidele:
  • Sama või sarnane pakkumiste komplektsus
  • Pakutavad tooted on võrdse kvaliteediga
  • Pakutavate pakettide mahud on võrdsed,
  • Osutatavate teenuste mahud on võrdsed
   • kas materjalid on pakitud montaaži järjekorras,
   • kas tootja korraldab ka transpordi,
   • kas on kaasas montaažijoonised
   • kas pakend on alusel ja ilmastikukindel
   • kas materjal on markeeritud
   • jne
  • Pakutavate toodete valmidusaste on võrdne
   • kas kelbad on viltu saetud
   • kas elektripuurimised seina sisse on tehtud
   • kas pistikupesad on tehtud
   • kas seinal on kalasaba liited
   • jne

8. Palkmaja ehitamine

8-building-a-house
 • Ehitamine iseseisvalt – soodsaim variant, kuigi esimesel kokkupuutel palkmajaga võib ehitamine osutuda oodatust keerulisemaks. Enne otsustamist tuleks kaaluda kõiki võimalike variante.
 • Ehitamine koos ehituseksperdiga – saate ise ehitada, kuid kogenud ekspert hoiab ehitusel silma peal ning aitab nõu ja jõuga seal, kus vaja, et kindlustada rahulolu lõpptulemusega.
 • Ehitamine ehitusmeeskonna poolt – professionaalne meeskond püstitab maja kiiresti ja korrektselt.
 • Ehitamine kaasates omanikujärelvalve koos ehitusmeeskonnaga – vastavalt Ehitusseadusele on omanikujärelvalve tegemise eesmärgiks tagada ehitusprojektikohane ehitamine, ehitamise tehniliste dokumentide koostamine, ehitustööde nõuetekohane kvaliteet ja nõuetekohane ehitamine.

9. Nõuandeid ehitaja valimiseks

9-Tips-for-choosing-a-builder
 • Kogemus – kas ehitajal on eelnev kogemus palkmajade ehitamisel?
 • Ettevõttel ehituslitsensid – kas ettevõttel on ehitamist lubavad litsensid?
 • Referentsobjektid – kas ettevõtel või ehitajal on eelnevatest töödest pilte või saab kohapeale ehituskvaliteeti vaatama minna?
 • Taustauuring – ettevõtte või ehitaja usaldusväärsus (näiteks krediidireiting)

10. Kasutusloa saamine

10-getting-an-Occupancy-Permit

astavalt Ehitusseadusele tuleb kasutusloa saamiseks:

 • esitada kasutusloa taotlus;
 • esitada ehitusprojekt, mille kohaselt ehitis on ehitatud;
 • esitada lisaks ehitusprojektile ehitamise tehnilised dokumendid:
  • ehitusprojekt ja selle muudatused;
  • ehitustööde päevik;
  • kaetud tööde aktid;
  • töökoosolekute protokollid;
  • teostusjoonised;
  • ehitise geodeetilise mahamärkimise akt;
  • ehituse vaheetappide ja eritööde vastuvõtuaktid;
  • ehituse lõppülevaatuse ja garantiiaja järgse ülevaatuse aktid;
  • ehitise ekspertiisi tulemusena koostatud ekspertarvamus;
  • muud ehitamist iseloomustavad dokumendid, nagu näiteks ehitustoodete vastavussertifikaadid.
 • esitada dokument elektri- ja gaasipaigaldise tehnilise kontrolli ja nõuetele vastavuse kohta
 • esitada õigusaktis sätestatud juhtudel kirjalik nõusolek ehitise või selle osa kasutusele võtmiseks (Päästeameti kirjalik nõusolek)
 • esitada energiamärgis (juhul kui hoonet kasutatakse üle 4 kuu aastas või kui ruumide kasulik pind on üle 50 m2)
 • tasuda riigilõiv.