fbpx
Talk to our expert online, or call +372 605 4895
4534 Puitmaja alates aastast 1995

Elementmaja elemendid

Elemendid on valmistatud puitkonstruktsioonil, suurelementidest, kuhu on juba tehases paigaldatud ka avatäited (aknad ja uksed). Valminud elemendid on transpordi võimalustest lähtuvalt kuni 12 meetrit pikad ja kuni 2,8 meetrit kõrged. Eriveoste korral, kui projektis tarvis, võivad puitelemendid olla ka suuremate mõõtmetega.

Puitkonstruktsioonil põhinevad maja elemendid toodame oma majatehases vastavalt ettenähtud kvaliteedinõuetele, välitingimuste eest kaitstud keskkonnas. Tänu sellele on tagatud hoone hea kvaliteet ja soojapidavus ning hilisem maja püstitus toimub kiiresti ja kvaliteetselt, lühikese aja jooksul.

Palmatin majatehase CNC täisautomaatne seadmepark võimaldab toota väga erineva laiuse, kõrguse ja paksusega puitkarkassil konstruktsioonielemente (seinaelemendid, vahelaeelemendid, katuseelemendid ja rõduelemendid).
Tehase kontrollitud tingimustes toodetud puitelemendid on sobilikud erinevat tüüpi elementmajade püstitamiseks. Palmatin elementmajad on toodetud vastavuses rahvusvahelistele ehitusnormidele ja ehitusseadustele.
Kandvates konstruktsioonides kasutame tugevussorteeritud puitu (C24). Jäikuse saavutamiseks on puitelementide tapid teostatud täisautomaatsete puidutöötlusmasinatega.

Tänu kompuuterjuhitavatele tootmisseadmete kasutamisele on võimalik tapid teostada äärmise täpsusega, võimaldades konstruktsiooni sisse tappida puidust diagonaalid ja tapipesad. Selline lahendus suurendab oluliselt puitelemendi karkassi jäikust ja elementmajad on seeläbi vastupidavamad erinevatele koormustele.

Krohvitud fassaadiga välisseina element

elemendid - välissein

Pakume välisseina elemente, mille fassaadi viimistluses on võimalik kasutada krohvi või kivi imitatsiooni.

Põhikonstruktsioonis on võimalik kasutada 145 mm, 195mm ja 220mm seinakarkassi, millele lisandub toapoolel 45mm installatsiooni ruum, kuhu läheb ka täiendav kiht soojustust.

Karkassi välisküljele on võimalik valida aga näiteks krohvitav kivivillaplaat paksusega 100mm.

Kõik see annab Teie maja seinakonstruktsiooniks suurepärase soojapidavusega elemendi, mille U väärtus on all 0,13 W/m²K.

Puidust fassaadiga välisseina element

2015_SEIN-195-KARKASS+VL3

Pakume välisseina elemente, mille fassaadi viimistluses on kasutatud puitlaudist.

Põhikonstruktsioonis on võimalik kasutada 145 mm, 195mm ja 220mm seinakarkassi, millele lisandub toapoolel 45mm installatsiooni ruum, kuhu läheb ka täiendav kiht soojustust.

Karkassi välisküljele on võimalik valida erineva profiili ja paigaldus suunaga laudist.

Kõik see annab Teie maja seinakonstruktsiooniks suurepärase soojapidavusega elemendi, mille U väärtus on all 0,16 W/m²K.

Siseseina elemendid

2015_SEIN-KARKASS+K3

Siseseina elemendid jagunevad kolmeks.

  • Kandvad siseseina elemendid

Kandvad siseseina elemendid on üldjuhul tehtud kas 120mm või 145mm karkassi kasutades. Karkassile lisatakse isolatsioon (heli summutamiseks), kipsplaadid ning vajadusel OSB plaat.

  • Mittekandvad siseseina elemendid

Mittekandvad siseseina elemendid on üldjuhul valmistatud kas 70mm või 95mm seinakarkassi kasutades. Elemendile on samuti lisatud isolatsioon (heli summutamiseks), kipsplaadid ning vajadusel OSB.

  • Korterite vahelised siseseina elemendid

Korterite vahelised siseseinad on aga nn. topeltseinad. See tähendab, et seina koosneb kahest seinaelemendist, millede vahele on õhuvahe ning elemendid on kummaltki korteri poolelt kaetud kahekordse kipsplaadiga.

Vahelae element

VL-PANEL-_20152

Vahelae element on üldjuhul valmistatud kas 145mm või 195mm konstruktsiooniga.

Pealtpoolt ehk II korruse põranda osas on element kaetud 22mm OSB plaadiga, kuhu peale on hiljem juba mugav paigaldada meelepärane põrandakattematerjal.

Elemendi alumisele poolele tuleb aga aurutõkkekile, mille peale paigaldatakse installatsiooni roovitus, mille külge läheb hiljem kas kipsplaat või puitvooder.

Elemendi sisse paigaldatakse isolatsioon (heli summutamiseks) paksusega kas 150mm või 200mm.

Põranda element

VL-PANEL-_20152

Põranda element valmistatakse üldjuhul kas 145mm või 195mm põrandataladega. Põrandakonstruktsiooni sisse paigaldatakse vastavalt kas 150mm või 200mm soojustusisolatsioon.

Elemendi alumine pool on kaetud niiskuskindla vineeri või tuuletõkkekangaga.

Elemendi pealmine toa poolne külg on kaetud aurutõkkekilega, mille peale on paigaldatud 22mm OSB plaat. Sellele on hiljem juba mugav paigaldada meelepärane põrandakattematerjal.

Veel parema soojapidavuse saavutamiseks on soovikorral võimalik talade peale paigaldada täiendav roovitus kuni 95mm paksusega, mis omakorda võimaldab lisada 100mm soojustust. Sellise konstruktsiooni soojapidavus on juba 0,13 W/m²K.

Katuse element

K_PANEL_PALMATIN_20152

Katuse element valmistatakse üldjuhul alates 195mm sarikatega. Vastavalt vajadusele on võimalik kasutada liitsarikaid, mis liidetakse ogaplaatidega ja tänu millele on võimalik pakkuda väga hea soojapidavusega katuseelemente.

Sarikakonstruktsioonist allapoole jääb aurutõkkekile, mille peale paigaldatakse lisaroovitus/ installatsiooniroov laiusega 45mm või 95mm. See osa täidekase hiljem ka isolatsioonimaterjaliga, mis veelgi parandab katuse elemendi soojapidavust.

Installatsiooniliist peale on hiljem võimalik paigaldada vastavalt soovile kas kipsplaat või puitvooder.

Sarikate peale paigaldatakse hingav aluskattekile, mis töötab ka tuuletõkkekangana.

Katusekile peal on tuulutusliistud ja nende peale on paigaldatud OSB plaat paksusega 22mm.